Kiến thức chuyên môn

[1013] Bộ đề kiểm tra tiếng anh 10 – Kiểm tra 15 phút – Unit 1,2[1013] Bộ đề kiểm tra tiếng anh 10 – Kiểm tra 15 phút – Unit 1,2. Bài kiểm tra trọng tâm:
– Thì hiện tại đơn (The present simple)
– Thì hiện tại tiếp diễn (The present continuous)
– Passive voice (Câu bị động)
Các em hãy đăng ký kênh để tiếp tục nhận được nhiều bài giảng hay nha!

source

2 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.