15 Bình luận

  1. Xét giới trẻ LCK ở mid lane thì ok ít ai so lại SMK và Chovy. Nhưng xét ở all lane thì t chắc những người như Doran(Zeus, Rascal), Canyon, Gumayushi, Keria mới là những người thống trị LCK sắp tới. 1 mid lanner tốt không chú trọng kĩ năng mà là điều phối team sao cho hợp lí, bởi mình mid cũng không thể nói lên điều gì.

  2. Thống trị hay không còn xem vào đồng đội nữa, 2022 rồi chứ có phải những năm đầu đâu mà còn có chuyện một cá nhân nổi bật kéo cả team hết trận này đến trận khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.