Kiến thức chuyên môn

Bc2: “EMI:Thách thức đối với SV, chiến lược giải quyết của SV và công tác đào tạo giáo viên EMI”UNC 2021: Báo cáo phiên toàn thể

Nghiên cứu của nhóm tác giả Lâm Quang Đông, Phan Thị Ngọc Lệ, Dương Thúy Hường, Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ và phác họa hiện trạng sử dụng tiếng Anh nói riêng, và ngoại ngữ nói chung, làm ngôn ngữ dạy-học ở Việt Nam và những vấn đề cần phải giải quyết cả về lý luận và thực tiễn; tìm hiểu chiến lược giải quyết thách thức của sinh viên Việt Nam khi phải học bằng tiếng Anh nói riêng, và ngoại ngữ nói chung. Báo cáo cũng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo giáo viên EMI nói riêng, và giáo viên sẽ dạy các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ nói chung.

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.