VĂN HOÁ IKI

IKI xây dựng văn hóa học tập suốt đời, ứng xử dựa trên sự thấu hiểu bản thân và tôn trọng sự khác biệt
Chủ tịch Đặng Hòa

01 Triết lý kinh doanh

"Chúng tôi chọn KINH DOANH là con đường để tăng trưởng TRÍ TUỆ và PHỤNG SỰ xã hội".

3 giá trị cốt lõi line
  • CON NGƯỜI IKIGROUP:

    Có Nhân Tính – Cá Tính – Quốc Tính

  • VĂN HÓA IKIGROUP:

    Lấy SỰ HỌC SUỐT ĐỜI làm động lực phát triển

  • KHÁC BIỆT CỦA IKIGROUP:

    Tôn trọng sự KHÁC BIỆT.

05 QUY TẮC ỨNG XỬ

Nhân

Ứng xử dựa trên lòng bao dung và tình yêu thương con người.

Lễ

Ứng xử dựa trên sự khiêm nhường, tôn trọng, kính trọng và tự trọng.

Nghĩa

Ứng xử dựa trên lòng hào hiệp và tinh thần bang giao.

Trí

Ứng xử dựa trên sự Tử Tế và Tỉnh Thức, biết phân biệt đúng sai.

Tín

Ứng xử trên tinh thần “Thương Đạo Thủ Tín”

7 tâm thái

KAIZEN

Luôn là phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày.

LÒNG BIẾT ƠN

Thực hành lòng biết ơn trong mỗi suy nghĩ và hành động.

TỈNH THỨC

Luôn sống Tỉnh Thức và thực hành Chánh Niệm.

TRÁCH NHIỆM & NHIỆT THÀNH

Có trách nhiệm với bản thân, tổ chức và cộng đồng.

THẤU HIỂU BẢN THÂN (IKIGAI)

Thực hành triết lý ikigai, tìm ra giá trị của bản thân.

PHỤNG SỰ

Phát triển bản thân, Phát triển tổ chức, Phụng sự cộng đồng.

HỢP TÁC & SẺ CHIA

Mở rộng tư duy, sẵn sàng hợp tác và sẻ chia cùng mọi người.

Hành trình thắp lửa

Là một hoạt động xã hội do IKIGROUP tổ chức, từ năm 2018 với mục đích thúc đẩy giáo dục, gieo mầm những ước mơ và giúp đỡ những em học sinh tài năng, giúp các em có được điều kiện tốt nhất để phát triển. Học làm người, học làm giàu, DÁM LÀM GIÀU VÀ LÀM GIÀU THÀNH CÔNG thì cái nghèo, cái dốt, cái vô cảm sẽ tự khắc mất đi,…

XEM THÊMarrow rightarrow right

Scroll to Top