Hiển thị 1.005 Kết quả
Kiến thức chuyên môn

Kỹ năng mềm và kiến thức chuyên môn, điều gì quan trọng hơn? | Whose Chance Debate

Giữa một người có kỹ năng mềm tốt nhưng kiến thức chuyên môn không quá sâu, và một người kỹ năng mềm không tốt nhưng kiến thức chuyên môn rất vững, Sếp sẽ lựa chọn ai về với team của mình. Cơ Hội Cho Ai – Whose Chance?” là chương trình truyền hình thực tế …

Kiến thức chuyên môn

Khoa Tiếng Anh thương mại | Trường Đại học Ngoại thương | Foreign Trade University – FTU

📚 Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại tại Trường Đại học Ngoại Thương ra đời năm 1999 là một trong những chuyên ngành có truyền thống lâu đời đi đầu trong công tác giảng dạy đào tạo Ngoại ngữ Thương mại với nhiều thành tích nổi bật. Năm 2007, khoa Tiếng Anh Thương mại được …