Kiến thức chuyên môn

Ôn thi công chức thuế kiến thức chung cấp tốc (phần 3)TẶNG MÌNH 1 LIKE VÀ SUBSCRIBE CÁC BẠN NHÉ
Các bạn cùng mình ôn lại nhanh kiến thức chung nhé ạ, video này mình tập trung về LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC ạ. Luật này thì 100% phải có ít nhất 6-8 câu, các bạn học kĩ nha các bạn.
Mình làm ngắn up cho nhanh kịp để các bạn cụm Miền Nam theo dõi ạ. Chỗ nào mình nhấn thì các bạn đọc kĩ hơn nhé.
CÁC BẠN THẤY HAY THÌ DONATE CHO MÌNH ĐỂ MÌNH MUA GIÁ UỐNG CHO NGỌT GIỌNG NHA NÓI NHIỀU ĐAU HỌNG QUÁ😊 (CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYEN SY TUAN)
Số tài khoản: 1241.000.232.6625 tại BIDV – CN Hoàn Kiếm
Số tài khoản: 2780.476.1111 tại SCB – CN Hà Nội
Ví Momo, Airpay qua số điện thoại: 03.7447.9868
Các bạn xem xong qua video này xem luyện câu hỏi luôn nhé:

Cập nhật tài liệu các bạn nhé:
1. Hiến pháp năm 2013
2. Văn bản hợp nhất Luật cán bộ, công chức số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 (Hợp nhất Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2019).
4. Văn bản hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ số 21/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 (Hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2019).
5. Văn bản hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 (Hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2019).
6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
7. Luật Quản lý thuế hợp nhất
8. Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.
9. Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức.
10. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
11. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
12. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 .
13. Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
14. Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.
15. Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08/10/2018 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế.
16. Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế Khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố.
17. Quyết định số 1766/QĐ-TCT ngày 01/11/2012 của Tổng cục Thuế về việc ban hành tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam.
18. Tham khảo một số văn bản khác: Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính nhà nước (Nghị quyết 30c của Chính phủ và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung).

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *