Tin y tế

HƯỚNG DẪN CÁCH TẬP THỞ VÀ VẬN ĐỘNG TẠI NHÀ| Kênh thông tin Bộ Y tế

HƯỚNG DẪN CÁCH TẬP THỞ VÀ VẬN ĐỘNG TẠI NHÀ (Instruction on doing breathing techniques and exercises at home) 🗣️Người mắc và người nghi ngờ mắc COVID-19 đều được khuyến khích vận động vừa sức để theo dõi các tình trạng khó thở, nâng cao sức khỏe, hỗ trợ quá trình bình phục. ℹTrong video …