Hiển thị 9 Kết quả
Hài hước

GẤU HÀI HƯỚC – Tập 10: Bác Sĩ Bất Đắc Dĩ | Hoạt hình gấu trúc trung quốc mặt bựa siêu buồn cười

GẤU HÀI HƯỚC – Tập 10: Bác Sĩ Bất Đắc Dĩ | #gauhaihuoc Liên Hệ: [email protected] *This is a licensed translation by the author! TÓM TẮT NỘI DUNG: Nhớ năm đó, tôi vừa lên 9 tuổi. Nửa đêm hôm ấy bỗng mây đen lũ lượt kéo đến rồi trời đổ mưa như trút nước. Nhà …

Hài hước

GẤU HÀI HƯỚC – Tập 2: Gà Đẻ Trứng Sắt | Phim hoạt hình gấu trúc mặt bựa siêu hài hước

GẤU HÀI HƯỚC – Tập 2: Gà Đẻ Trứng Sắt | #gauhaihuoc Liên Hệ: [email protected] *Video chỉ mang tính chất giải trí, tuyệt đối KHÔNG làm theo! TÓM TẮT NỘI DUNG: Nhớ năm đó, tôi vừa lên 9 tuổi. Ngày hôm ấy chú 3 vào rừng hái nấm nhưng chưa hết buổi chiều đã vội …

Hài hước

GẤU HÀI HƯỚC – Tập 6: Bộ Đôi Nguyên Tử | Phim hoạt hình gấu trúc mặt bựa siêu hài hước

GẤU HÀI HƯỚC – Tập 6: Bộ Đôi Nguyên Tử | #gauhaihuoc Liên Hệ: [email protected] *Video chỉ mang tính chất giải trí, tuyệt đối KHÔNG làm theo! *This is a licensed translation by the author! TÓM TẮT NỘI DUNG: Nhớ mùa đông năm đó, tôi vừa lên 9 tuổi. Hồi đấy như các bạn đã …

Hài hước

GẤU HÀI HƯỚC – Tập 3: Tặng Mẹ Cho Trưởng Làng | Hoạt hình gấu trúc mặt bựa siêu hài hước

GẤU HÀI HƯỚC – Tập 3: Tặng Mẹ Cho Trưởng Làng | #gauhaihuoc Liên Hệ: [email protected] *Video chỉ mang tính chất giải trí, tuyệt đối KHÔNG làm theo! TÓM TẮT NỘI DUNG: Nhớ năm đó, tôi vừa lên 9 tuổi. Ngày gôm ấy con heo nái nhà trưởng thôn sinh liền 8 lứa làm ông …

Hài hước

GẤU HÀI HƯỚC – Tập 5: Đại Gia Thuốc Xổ | Phim hoạt hình gấu trúc mặt bựa siêu buồn cười

GẤU HÀI HƯỚC – Tập 5: Đại Gia Thuốc Xổ | #gauhaihuoc Liên Hệ: [email protected] *Video chỉ mang tính chất giải trí, tuyệt đối KHÔNG làm theo! TÓM TẮT NỘI DUNG: Nhớ năm đó, tôi vừa lên 9 tuổi. Ngày hôm ấy ba bị táo bón 1 tuần liền mà vẫn không khỏi, đành phải …

Hài hước

GẤU HÀI HƯỚC – TẬP ĐẶC BIỆT: Hội Thi Tài Năng | Tập 8 | Hoạt hình gấu trung quốc siêu buồn cười

GẤU HÀI HƯỚC – TẬP ĐẶC BIỆT: Hội Thi Tài Năng | Tập 8 | #gauhaihuoc Liên Hệ: [email protected] *This is a licensed translation by the author! TÓM TẮT NỘI DUNG: Nhớ năm đó, tôi vừa lên 9 tuổi. Ngày hôm ấy có một lãnh đạo đến trường chúng tôi nhận công tác theo phân …