Hiển thị 48 Kết quả
Kỹ năng cuộc sống

Bài 1: Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN (P2)- KHTN 7- Kết nối tri thức với cuộc sống [OLM.VN]

#olm #khtn7 #bai1 #phuongphapkhtn #kinangkhtn Tương tác trực tiếp tại: Nội dung chính của bài: – Phương pháp tìm hiểu tự nhiên – Một số kĩ năng tiến trình học tập môn Khoa học tự nhiên – Sử dụng các dụng cụ đo trong nội dung môn Khoa học tự nhiên 7 – Báo cáo …

Kỹ năng cuộc sống

Bài 1: Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN (P1)- KHTN 7- Kết nối tri thức với cuộc sống [OLM.VN]

#olm #khtn7 #bai1 #phuongphapkhtn #kinangkhtn Tương tác trực tiếp tại: Nội dung chính của bài: – Phương pháp tìm hiểu tự nhiên – Một số kĩ năng tiến trình học tập môn Khoa học tự nhiên – Sử dụng các dụng cụ đo trong nội dung môn Khoa học tự nhiên 7 – Báo cáo …