Hiển thị 21 Kết quả
Tin thời sự

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | Trung Quốc ngày càng 'coi thường' Mỹ và thế giới | 05/07/2020

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 05/07/2020 | SETTV www.setchannel.tv Quý vị có thể theo dõi chương trình của đài Saigon Entertainment Television (SET) phát song trực tiếp trên các hệ thống sau: Đài SET 1 phát trên băng tầng 57.11 – Miền Nam California Đài SET 2 phát trên băng tầng 16.11 – …

Tin thời sự

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 01/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 01/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) 10531 Garden Grove Blvd. Garden Grove, California Tel: 714-266-3666 Email: [email protected] Youtube: Facebook: Download SET GROUP TV trên IOS hoặc Android để xem được nhiều đài Việt Ngữ miễn phí www.setchannel.tv Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương …

Tin thời sự

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | Thói quen ăn thịt rừng của dân Trung Quốc dễ tạo dịch bệnh | SETTV

Thói quen ăn thịt rừng của dân Trung Quốc dễ tạo dịch bệnh Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 04/02/2020 | SETTV www.setchannel.tv SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) 10531 Garden Grove Blvd. Garden Grove, California Tel: 714-266-3666 Email: [email protected] Youtube: Facebook: Download SET GROUP TV trên IOS hoặc Android để xem được nhiều đài …