Hiển thị 33 Kết quả
Tin thời sự

Putin đưa ra nhiều lằn ranh giới hạn chiến tranh, còn NATO thì sao? | Thời Sự 24/7 với Đỗ Dzũng

Quý vị có thể theo dõi chương trình của đài Saigon Entertainment Television (SET) phát sóng trực tiếp trên các hệ thống sau: Đài SET 1 phát trên băng tầng 57.11 – Miền Nam California Đài SET 2 phát trên băng tầng 16.11 – Miền Bắc California, San Jose và 27.2 – Tại Houston, Texas. …

Tin thời sự

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | Trung Quốc ngày càng 'coi thường' Mỹ và thế giới | 05/07/2020

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 05/07/2020 | SETTV www.setchannel.tv Quý vị có thể theo dõi chương trình của đài Saigon Entertainment Television (SET) phát song trực tiếp trên các hệ thống sau: Đài SET 1 phát trên băng tầng 57.11 – Miền Nam California Đài SET 2 phát trên băng tầng 16.11 – …

Tin thời sự

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 01/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 01/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) 10531 Garden Grove Blvd. Garden Grove, California Tel: 714-266-3666 Email: [email protected] Youtube: Facebook: Download SET GROUP TV trên IOS hoặc Android để xem được nhiều đài Việt Ngữ miễn phí www.setchannel.tv Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương …

Kiến thức quân sự

Mỹ – Nga Căng Thẳng Quân Sự, Trung Quốc Thân Thiết Với Nga Hoa Kỳ phải như thế nào

Mỹ – Nga Căng Thẳng Quân Sự, Trung Quốc Thân Thiết Với Nga Hoa Kỳ phải như thế nào Quý vị có thể theo dõi chương trình của đài Saigon Entertainment Television (SET) phát sóng trực tiếp trên các hệ thống sau: Đài SET 1 phát trên băng tầng 57.11 – Miền Nam California Đài …