Kiến thức quân sự

Tiểu Phẩm Kịch "Nghĩa Vụ Quân Sự" | Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc | 11B#gdngll,#giaoducngoaigio,#thanhnienvoisunghiepxaydungvabaovetoquoc

Kịch Nghĩa Vụ Quân Sự, Lớp 11B, Trường PTDT NT tỉnh Quảng Ninh
GDNGLL tháng 12, Thanh niên với Sự Nghiệp Xây dựng và Bảo vệ Tổ Quốc
Dẫn chương Trình: Quang Bằng, Minh Huệ;
Camera: Ngọc Thủy;
Âm Thanh: Hùng Minh;

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.