25 Bình luận

  1. Khi chiến tranh ở VN thì các bác 3/ chạy tụt cả quần, giờ bày đặt ủng hộ Ukraine, các bác bị nhớp thua rồi ủng hộ ai thì nơi đó thua slm thôi.

  2. Đây là bộ tộc người thiểu số vnch sống ngụ cư ăn nhờ ở đậu, có cuộc sống phồn vinh hưởng thụ giọt sữa cặn miếng bơ thừa ở đầu đường xó chợ tại bolsa quốc.

  3. Hai kẻ đánh nhau, hầu như mọi người thường bênh kẻ bị đánh. Nhưng nếu biết thằng bị đánh đã tìm mọi cách đâm sau lưng kẻ đánh thì khi đó sẽ hết bênh thằng bị đánh đâu! Đừng sống bằng cảm xúc! Hãy tìm hiểu kỹ kẻo trở thành kẻ vô tình, ích kỷ!

  4. Bọn 3 que luôn làm trò mèo, chiến tranh ở Ukraine thì diễn tuồng xót thương, vậy mà đối với VN thì bọn nó luôn cầu cho có loạn lạc…
    Bọn 3 que là cái tộc bẩn và khốn nạn, quái thai nhất.

  5. Chưa có người dân cua nước nào câm cơ cua môt thơi được goi là quôc thê đê làm biêu tương kiêm ăn như người chê đô VNCH,người My đào tao ra môt lóp người không biết nhuc,săn sàng ăn không nói có như các bác ơ Caly

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.